Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Potrebna dokumentaPodnošenje dokumenata za upis

Za prijavljivanje na konkurs potrebna su sledeća dokumenta:

1. izvod iz matične knjige rođenih (krštenica);
2. svedočanstva svih razreda završene srednje škole i
3. diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu.

Originalna dokumenta se dostavljaju na uvid, a fotokopije se zadržavaju u Školi.


Sprovođenje upisa

Kandidati koji su stekli pravo upisa, pri upisu treba da dostave sledeća originalna dokumenta:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu);
  • Diplomu o završenom višem/visokom obrazovanju (ili odgovarajuće uverenje);
  • Dve fotografije 4,5x3,5 cm;
  • Jednu fotografiju 2,5x2 cm;
  • Potvrdu o uplati upisnine i
  • Potvrdu o uplati školarine.

Iznos školarine i načini plaćanja biće dati u posebnom obaveštenju. Studenti pri upisu potpisuju Ugovor o studiranju, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze studenata i Škole u obrazovnom procesu. U slučaju posebnih potreba za pohađanjem nastave (lica sa posebnim potrebama, studenti u radnom odnosu i sl.), Škola će, u skladu sa realnim mogućnostima, nastojati da studentima omogući kvalitetnu realizaciju svih ili dela nastavnih aktivnosti.