Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Pravo i bezbednost

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovala je studijski program osnovnih strukovnih studija PRAVO I BEZBEDNOST odlukom broj 612-00-02286/2011-04.

Studijski program Pravo i bezbednost je usklađen sa savremenim svetskim tokovima i stanjem struke, i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora a i šire.

 

Programom su, dve zasebne ali komplementarne i neodvojive naučne discipline, pravo i bezbednost, prilagođene prema zahtevima i meri strukovnih studija. Time ovaj studijski program odgovara na ucipotrebe prakse, unapređuje kvalitet struke i primenjuje savremena iskustva i dostignuća u poslovima prava i bezbednosti. Postojanje više programa ili modula koji posebno ili zajednički obuhvataju pravo i bezbednost, ukazuju na potrebu i aktuelnost ovakvog obrazovanja kod nas i u svetu. Studijski program koji spaja pravo i bezbednost i predviđeni nivo stečenog znanja čine obrazovni i stručni profil svršenih studenata atraktivnim i široko primenljivim, posebno što je prilagođen našim potrebama.

 

Studijski program Pravo i bezbednost obezbeđuje obrazovanje visokostručnog kadra koji poseduje znanja i kompetencije iz javnopravne, privatnopravne materije, kao i pravne regulative iz domaćeg i međunarodnog prava, s posebnim težištem na oblast koja se odnosi na bezbednost institucija i organizacionih celina društva, zaštitu lica, imovine i poslovanja privrednih subjekata, kao i bezbednosti pojedinaca, omogućujući im uključenje kako na domaće tako i na internacionalno tržište radne snage.
Studenti koji su uspešno završili studijski program Pravo i bezbednost posedovaće znanja, veštine i sposobnosti da obavljaju sledeće profesionalne uloge:

 

• Znanje i veštine za obavljanje pravosudnih funkcija u državnim organima izvršne vlasti: u ministarstvima unutrašnjih poslova, odbrane, pravde obaveštajno-bezbednosnim ustanovama i agencijama, inspekcijskim službama, Carini;

• Znanje i veštine za obavljanje pravnih poslova u diplomatskoj i konzularnoj službi

• Znanje i veštine za organizovanje i stručnu kontrolu iz oblasti bezbednosti u organima uprave i drugim državnim organima, organima bezbednosti i inspekcijskim službama, preduzećima, institucijama, lokalnim samoupravama, obezbeđenja lica, imovine i poslovanja;

• Znanje i veštine za obavljanje pravnih poslova u advokatskim kancelarijama;

• Znanje i veštine za obavljanje pravnih i upravnih poslova u lokalnoj samoupravi;

• Znanje i veštine za obavljanje pravnih i upravnih poslova u javnom sektoru;

• Znanje i veštine za obavljanje pravnim poslovima u privrednim društvima, sindikatima i drugim organizacijama.

 

  • Studije traju tri godine (180 ESPB bodova), predmeti su jednosemestralni
  • Na I, II i III godini studija zastupljeni su izborni predmeti,
  • Svakom predmetu, uključujući i stručnu praksu i završni rad, dodeljen je odgovarajući broj ESPB bodova
  • Studenti pažljivim odabirom predmeta postižu široku lepezu znanja iz oblasti menadžmenta, bezbednosti i prava
  • Po završetku studija student dobija kvalifikaciju strukovni pravnik.