Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

Menadžment u saobraćaju

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovala je studijski program menadžment u saobraćaju odlukom broj 612-00-00674/2013-04 od 25.10.2013. godine.
Obrazovni stručnjaci iz oblasti menadžmenta u saobraćaju neophodni su našoj zemlji u talasu transformacije, kako bismo zajedno uspostavili brz, pouzdan, bezbedan i kvalitetan saobraćajni sistem u Srbiji i postali konkurentni na međunarodnom saobraćajnom tržištu. Obrazovni profil strukovni menadžer u saobraćaju omogućava društveno-ekonomski i tehnološki razvoj saobraćajnih sistema, odnosno obezbeđuje znanja potrebna za: stručno rukovođenje, efikasno korišćenje saobraćajnih kadrova, tehnika i tehnologija, uvećanje prevoza putnika i robe, poboljšanje kvaliteta usluga u saobraćaju, bolju organizaciju i tehnologiju rada, bolju ekonomičnost, rentabilnost i proizvodnost rada, razvoj kulture rada i ekologije, tržišno planiranje, razvoj privatnih saobraćajnih organizacija i sl.

Uočena je izrazita potreba za visokokvalifikovanim kadrovima iz menadžmenta u saobraćaju, koji će učestvovati u izgradnji i modernizaciji saobraćajne infrastrukture prema evropskim trendovima i uvođenju novih tehnika i tehnologija uz neophodna znanja iz menadžmenta. Zato je vaša, odnosno uloga Visoke škole strukovnih studija za menadžment u saobraćaju od velikog značaja za saobraćajni sistem naše zemlje.

  • Studije traju tri godine (180 ESPB bodova), predmeti su jednosemestralni
  • Na I, II i III godini studija zastupljeni su izborni predmeti,
  • Svakom predmetu, uključujući i stručnu praksu i završni rad, dodeljen je odgovarajući broj ESPB bodova
  • Studenti pažljivim odabirom predmeta postižu široku lepezu znanja iz oblasti menadžmenta i organizacije saobraćaja, poznavanja saobraćajnih sredstava i infrastrukture
  • Po završetku studija student dobija kvalifikaciju strukovni menadžer u saobraćaju.

Za vreme studija studenti će:

  • Proširiti i produbiti svoje znanje iz oblasti menadžmenta i saobraćaja, dopuniti znanje o vođenju i upravljanju preduzećem,
  • Sticati sigurnost za donošenje poslovnih odluka i rešavanje konkretnih problema;
  • Razvijati etički osećaj za poštenje, upornost i pouzdanost u radu;
  • Shvatiti važnost ukupnog organizovanja poslovnog procesa, uključujući kvalitet, održavanje, sigurnost na radu i zaštitu životne sredine;
  • Osposobiti se za vođenje, planiranje, organizovanje i kontrolu poslovnih procesa (od ideje do realizacije)..