Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

BibliotekaŠkola poseduje biblioteku za čiji rad su zaduženi zaposleni sa zvanjem Višeg knjižničara i položenim stručnim ispitom i zaposleni sa visokom stručnom spremom. Sve knjige su katalogizirane u skladu za zahtevima bibliografskih standarda.
Biblioteka ima svoju bazu podataka u kojoj su sve knjige popisane i bibliografski obrađene.
Trenutni broj knjiga u biblioteci je 1404, jer se biblioteka osavremenjuje i dopunjuje novim naslovima, kako udžbenika, tako i stručnih časopisa koji su potrebni za struke koje školujemo.
Autori, većine udžbenika i skripti koje se koriste, su nastavnici naše Škole.
U skladu sa kvalitetom koji mora da bude zadovoljen, udžbenike i pomoćne priručnike i skripte prati Komisija za izdavačku delatnost, koju je formirala Škola.
Svi udžbenici koji se koriste u Školi su kvalitetni sa stanovišta savremenosti i tačnosti, pokriveni su didaktičkim materijalima (pitanja na kraju zasebnih celina, mnogo urađenih primera, ...) i Komisija za izdavačku delatnost, prati njihov dalji razvoj u cilju poboljšanja kvaliteta sadržaja udžbenika i nastavnih procesa.
Pristup kompletnom bibliotečkom fondu je studentima obezbeđen 12 sati dnevno.

Dodaci: