Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

KontaktTelefoni:018/4238-288, 018/4206-100, 062/300-018, 018/4206-101
E-mail: vssms@vssms.edu.rs
Internet prezentacija: www.vssms.edu.rs
Adresa: Zetska 2-4, mezanin, 18000 Niš, Srbija

Kabinet-Direktor:
Prof. dr Andon Kostadinović
Tel: 018/4585-832
E-mail: vssms@vssms.edu.rs

Sekretar:
Dipl. pravnik Kolev Sanja
Tel: 018/4580-979
E-mail: sanjakolev@sbb.rs

Materijalno-finansijska služba:
Anica Stojković
Tel: 018/4528-121
E-mail: anica.stojkovic@sbb.rs

Informatička podrška:
Iva Milovanović
Tel: 018/4233-845
E-mail: ivamilovanovic3@gmail.com

Biblioteka
Radmila Stojković
Tel: 018/4238-228
E-mail: vssms@vssms.edu.rs

Studentska služba
Miladin Tasić
Tel: 018/4206-100
062/300-018
E-mail: miladintasic@sbb.rs

Jelena Striković
Tel: 011/276-2273
062/300-012

Branka Stojković
Tel: 018/4238-288
E-mail: stojkovicbranka@sbb.rs

 

Tanja Jovanović
Tel: 018/4238-288
E-mail: tanja@vssms.edu.rs