Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

IstorijatVisoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije, u okviru obrazovno-naučnih polja – društveno humanističke nauke, iz oblasti menadžmenta u saobraćaju, menadžmenta u javnim uslugama i iz oblasti prava i bezbednosti.

Škola je osnovana 28. decembra 2005. godine kao Viša škola za menadžment u saobraćaju i carini u trogodišnjem trajanju, saglasno Zakonu o višem obrazovanju i upisana je u sudski registar Trgovinskog suda u Nišu. Status je ažuriran rešenjem br. 5-22 od 15.06.2007. godine, pod nazivom Viša škola za menadžment u saobraćaju i carini sa sedištem u Nišu. Rešenje o osnivanju Škole donelo je Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije. Osnivač škole je Udruženje za unapređenje saobraćaja Srbije. Škola je upisala prve studente školske 2005/06. godine na smerovima: Mendžment u saobraćaju i Menadžment u carini.

U skladu sa potrebama akreditacije visokoškolskih ustanova Škola je u toku 2007. godine podnela Zahtev za akreditaciju ustanove i studijskih programa. Dana 24.10.2008. godine Škola je akreditovana kao Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju i upisana je u sudski registar Trgovinskog suda u Nišu rešenjem br. 5-70 od 18.03.2009. godine, pod nazivom Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju sa sedištem u Nišu.

Sedište Škole je u Nišu, ulica Zetska 2-4, mezanin.

U Školi se realizuju sledeći akreditovani studijski programi:

1. Menadžment u saobraćaju – osnovne strukovne studije
2. Menadžment u javnim uslugama – osnovne strukovne studije
3. Menadžment u saobraćaju – specijalističke strukovne studije
4. Menadžment u javnim uslugama - specijalističke studije
5. Pravo i bezbednost - osnovne strukovne studije
6. Pravo i bezbednost - specijalističke studije