Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288

AkreditacijaNa osnovu odluke i uverenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu je dobila akreditaciju za sledeće studijske programe osnovnih i specijalističkih studija:

  • Menadžment u saobraćaju - Osnovne strukovne studije
  • Menadžment u saobraćaju - Specijalističke strukovne studije
  • Menadžment u javnim uslugama - Osnovne strukovne studije
  • Menadžment u javnim uslugama - Specijalističke strukovne studije
  • Pravo i bezbednost - Osnovne strukovne studije
  • Pravo i bezbednost - Specijalističke strukovne studije

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluku o akreditaciji ove ustanove broj 612-00-00674/2013-04 od 25.10.2013. godine.

Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš, ispunjava propisane standarde za akreditaciju ustanove u okviru polja društveno-humanističkih nauka.

Preuzmite: