Zetska 2-4, mezanin, Niš, Srbija, Telefon: +381 (0) 18 4206 100, +381 (0) 18 4238 288
slika8 slika4 slika5 slika6 slika7 slika7 slika7 slika7

Dobrodošli na sajt Visoke škole strukovnih studija za menadžment u saobraćaju.

Prva privatna škola iz oblasti menadžmenta u saobraćaju i javnih usluga u zemlji, sa sedištem u Nišu, širom otvara svoja vrata studentima sa ciljem da se znanjima koja im se nude popuni praznina koja postoji u ovoj oblasti. Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju nastala je prerastanjem Više trogodišnje škole za menadžement u saobraćaju i carini. Zajedno ćemo doprineti razvoju saobraćajne delatnosti u celini i razvoju javnih usluga. Istraživanja pokazuju da našoj zemlji nedostajete vi, kao budući strukovni menadžeri i strukovni menadžeri-specijalisti u saobraćaju, odnosno strukovni menadžeri za javne usluge.
Menadžment u saobraćaju

Obrazovni stručnjaci iz oblasti menadžmenta u saobraćaju neophodni su našoj zemlji u talasu transformacije, kako bismo zajedno uspostavili brz, pouzdan, bezbedan i kvalitetan saobraćajni sistem u Srbiji i postali konkurentni na međunarodnom saobraćajnom tržištu. Obrazovni profil strukovni menadžer u saobraćaju omogućava društveno-ekonomski i tehnološki razvoj saobraćajnih sistema, odnosno obezbeđuje znanja potrebna za: stručno rukovođenje, efikasno korišćenje saobraćajnih kadrova, tehnika i tehnologija, uvećanje prevoza putnika i robe i poboljšanje kvaliteta usluga u saobraćaju.

Menadžment u javnim uslugama

Kod nas i u svetu uočen je trend rastućih interesovanja i povećanog obima istraživanja u domenu javnih usluga. Uočena je neophodnost specifičnih znanja i veština kojima se zaposleni u sektoru javnih usluga moraju odlikovati. Od zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama, a naročito od menadžera, zahteva se da ta znanja stalno nadopunjuju prateći svetske trendove, i primenjuju u poslovanju, naročito u vreme restrukturiranja javnih preduzeća. Takvi zaposleni su potrebni ekonomskim regijama i lokalnim zajednicama kako bi one što aktivnije učestvovale u kreiranju sopstvenog razvoja.

Pravo i bezbednost

Studijski program Pravo i bezbednost je usklađen sa savremenim svetskim tokovima i stanjem struke, i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora a i šire. Programom su, dve zasebne ali komplementarne i neodvojive naučne discipline, pravo i bezbednost, prilagođene prema zahtevima i meri strukovnih studija. Time ovaj studijski program odgovara na ucipotrebe prakse, unapređuje kvalitet struke i primenjuje savremena iskustva i dostignuća u poslovima prava i bezbednosti. Postojanje više programa ili modula koji posebno ili zajednički obuhvataju pravo i bezbednost, ukazuju na potrebu i aktuelnost ovakvog obrazovanja kod nas i u svetu. Studijski program koji spaja pravo i bezbednost i predviđeni nivo stečenog znanja čine obrazovni i stručni profil svršenih studenata atraktivnim i široko primenljivim, posebno što je prilagođen našim potrebama.

Specijalističke strukovne studije

Studentima se omogućava da posle završetka prvog stepena strukovnih studija nastave školovanje na jednogodišnjim specijalističkim strukovnim studijama drugog stepena iz oblasti menadžmenta u saobraćaju, menadžmenta javnih usluga kao i prava i bezbednosti. Tokom četvrte godine studija (na specijalističkim strukovnim studijama) izučavaju se usko specijalizovani predmeti, koji omogućavaju sticanje dodatnih stručnih znanja.

Naučno-istraživačka delatnost

Škola radi na podsticanju, obezbeđivanju uslova, praćenju i proveri rezultata naučno-istraživačkog i stručnog rada i na njihovom uključivanju u nastavni proces. Škola se u svome radu opredelila za jedinstvo obrazovnog, naučno-istraživačkog i profesionalnog (stručnog) rada. Sistematski prati i ocenjuje obim i kvalitet naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika. Škola permanentno osmišljava, priprema i realizuje naučno-istraživačke, stručne i druge vrste programa i projekata. Škola je osnovala naučnoistraživačku jedinicu koja rad zasniva na Planu i programu naučnoistraživačkog rada. Uz podršku relevantnih društvenih institucija i državnih organa (Ministarstvo infrastrukture, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Auto-moto savez Srbije, Privredna komora Srbije, Privredna komore Niša i Zajednica auto-škola Srbije) Škola periodično organizuje naučno stručne skupove sa tematikom iz oblasti menadžmenta u saobraćaju i menadžmenta u javnim uslugama. Objavljeni rezultati publikovani su u zbornicima radova.